نقشه استان

نرم افزار اندروید هواشناسی

آمار بازدیدکنندگان سایت

امروز126
دیروز168
این ماه3271
کل296527

چه کسی آنلاین است!

2
آنلاین

هواشناسي کشاورزي (Agrometeorology)
توسعه بسيار زياد پژوهش در دهه‌هاي اخير منتهي به پيدايش علوم بین رشته ای شده است که با اتکا به پيشرفتهاي رشته‌هاي مربوط، ميدان را براي پژوهشها و روشهاي مناسب آماده نموده‌اند. هواشناسي کشاورزي يا اگرومتئورولوژي يکي از اين علوم بین رشته ایاست که از تاثيرمتقابل عوامل هواشناسي و کشاورزي (گياه و دام) بحث مي‌نمايد. هدف علم هواشناسي کشاورزي، کشف و تعريف چنين اثرها و کاربرد عملي دانش هواشناسي در کشاورزي است.
‌ميدان توجه اين علم از لايه خاکي که در آن عميق ترين ريشه‌هاي گياهي قرار دارند تا لايه هوايي که در آن محصولات زراعي و درختان ميوه مي
رويند و حيوانات زندگي مي‌کنند، مي‌باشد. وظيفه اصلي هواشناسي کشاورزي (کمي و کيفي) به منظور تطبيق کليه عمليات زراعي با ويژگي‌هاي شرايط جوي و در نتيجه استفاده از منابع اقليمي به بهترين وجه مي‌باشد. هواشناسي کشاورزي در انجام وظايف خود با رشته‌هاي زير ارتباط نزديکي دارد که عبارتند از:

۱- هواشناسي عمومي و اقليم شناسي که از مطالعه پديده‌هاي جوي بحث مي‌کند.
۲- بيولوژي کشاورزي (agrobiology) و فيزيولوژي گياهي که از عکس العمل گياه نسبت به شرايط فيزيکي محيط بحث مي‌نمايد.
۳- زراعت يا Agronomy که از نقش فنون کشاورزي در اصلاح شرايط رويشي و اکولوژيکي گفتگو مي‌کند.
۴- پدولوژي (pedology) که از رژيم هيدروترمال (آبي - حرارتي) خاک بحث مي‌کند.
۵- فنولوژي (phenology) که از مراحل مختلف رشد و نمو و سيکل‌ها يا چرخه‌هاي بيولوژيک از قبيل (جوانه زدن، سبز کردن، گل کردن، رسيدن، تولد و تناسل حيوانات اهلي و مراحل مختلف آفات و امراض دامي و گياهي) که تمام آنها توسط آب وهوا تعيين مي‌‌شوند مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
۶- جغرافياي کشاورزي که با توسعه تاريخي انواع محصولات و تجزيه و تفکيک ناحيه‌اي آنها و منطقه بندي کشاورزي ارتباط دارد.

با استفاده از اطلاعات لازم که از ساير رشته‌ها فراهم مي‌گردد، هواشناسي کشاورزي اين رشته‌ها را با نتيجه گيريهاي حاصل در تحقيقات خود تکميل و توسعه مي‌دهد. در بين اين اقدامات انجام شده به منظور برآورده کردن نيازهاي مذکور تعين منطقي مناطق مناسب توليدات کشاورزي با استفاده از pedoclimatic (در نظر گرفتن خصوصيات خاک و آب و هوا) و مشخص نمودن منطقي عمليات زراعي مناسب بر اساس شرايط اکولوژيکي موجود حائز اهميت خاص مي‌باشد.
درهر حال يکي از مفيد ترين گرايشهاي علم هواشناسي، هواشناسي کشاورزي است که کاربرد آن در بخش کشاورزي از مرحله کاشت تا برداشت محصول و انبار کردن آن بسيار زياد مي‌باشد و در واقع کشاورزي نوين بدون مطالعه دايمي شرايط کشاورزي و اقليمي و خاکشناسي قابل تصور نيست.
امروزه اطلاعات مربوط به وضع رويش گياهان، پيش بيني مقدار عملکردها، مقدار و دوره‌هاي آبياري، تهيه دستور العملهاي مربوط به حفاظت گياهان در مقابل پديده‌هاي زیان
بخش جوي (يخبندانهاي ديررس، بادهاي شديد، خشکسالي، دماهاي زياد) در ارتباط با هواشناسي کشاورزي مي‌باشد، تحقيق در مورد تعديل مصنوعي آب وهوا و همچنين شرايط ميکروکليمائي ايجاد شده در پناهگاهها و فضاهاي سربسته توسط متخصصين هواشناسي کشاورزي صورت مي‌گيرد.
جهت دستيابي به اهداف فوق الذکر سازمان هواشناسي کشور از سالها قبل اقدام به تاسيس ايستگاههاي تحقيقاتي هواشناسي کشاورزي نموده که عمدتا در مراکز تحقيقات کشاورزي کشور مستقر مي‌باشند و اهم فعاليت‌هاي اين نوع ايستگاهها تحقيقاتي عبارتند از:

۱- انجام ديدبانيهاي جوي
۲- انجام ديدبانيهاي رشد و نمو محصولات (فنولوژي و بيومتري)
۳- اندازه گیری ميزان رطوبت در اعماق مختلف خاک
۴- تعين وضعيت سله، پوکي و عمق و شدت يخبندان خاک
۵- تهيه بولتن‌هاي ده روزه، ماهانه و فصلي محصولات تحت مطالعه
۶- تهيه بولتن‌هاي علمي و ترويجي محصولات مختلف
۷- انجام طرح‌ها و پروژه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي

کاربرد هواشناسي کشاورزي (Agrometeorological application)
نظر به اينکه توليد مواد غذايي بهتر و بيشتر يکي از مسائل مهم دنياي کنوني بشمار مي‌رود و با توجه به اينکه توليد محصول و قابليت‌هاي کشاورزي هر منطقه به هوا و مشخصات اقليمي آن بستگي دارد، لذا مطالعه عوامل جوي موثر بر کشاورزي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با درک اين اهميت، سازمان هواشناسي جهاني (
WMO) يکي از هشت کميسيون فني خود را به هواشناسي کشاورزي يا CAgM اختصاص داده است. قسمت اعظم فعاليت‌ها پژوهش‌هاي هواشناسي کشاورزي به جستجوي روابط آب و هوا و محصول (مدلسازی) اختصاص دارد تا با شناخت اثرات آب و هوا بر گياه و دام بتوان توليد مواد غذايي کافي براي بشر را ممکن ساخت.

برخي جنبه‌هاي کاربردي هواشناسي در کشاورزي
پيشرفتهاي فني و علمي در زمينه مخابرات و به ويژه ماهواره و رادارهاي هواشناسي و سنجش از راه دور، کاربرد هواشناسي در امور کشاورزي و سياست گذاريهاي کلان در اين بخش با استفاده از اين ابزار صورت مي‌گيرد. فرايندهاي رايانه‌اي اطلاعات و داده‌هاي هواشناسي و انتقال و مخابره اين اطلاعات ازطريق رسانه‌هاي گروهي به کاربران به خصوص در زمينه اطلاع رساني وضع پيش بيني آب و هوا گامي بسيار سودمند براي آنها بوده که اغلب منافع اقتصادي آن کاملا چشمگير مي‌باشد. هر چند کاربردهاي هواشناسي کشاورزي در امر عمليات زراعي بسيار متفاوت مي‌باشد ولي مي‌توان از موارد ذيل نام برد.

۱- ارايه پيش بيني‌هاي کوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت، جهت تصميم گيري در موارد ذيل:
۱-۱- شخم زدن زمين و آماده سازي بستر مناسب جهت کشت بذر
۲-۱- برنامه ريزي آبياري و تعين نياز آبي گياهان
۳-۱- کاربرد کودهاي شيميايي
۴-۱- حفاظت در برابر آفات و بيماريها (زنگ گندم، سن گندم، حمله ملخها)
۵-۱- تعين ميزان عملکرد محصول به منظور پيش خريد يا پيش فروش نمودن آنها
۶-۱- تعين زمان برداشت محصول

۲- حفاظت در برابر آب و هواي نامساعد (بلاياي جوي و اقليمي) به منظور کنترل يا کاهش اثر آنها بر افت محصول و ضرر و زيان ناشي از آن مانند پيش بيني تاريخ وقوع پديده‌هاي زير
۱-۲- دماهاي بحراني (يخبندانها، گرمبادها)
۲-۲- خشکسالي‌ها
۳-۲- طوفانها و سيلابها و تگرگ
۴-۲- آتش سوزي‌هاي خود به خود در جنگل‌ها

تاریخچه ی هواشناسی کشاورزی در ایران

براساس مصوبه های سازمان جهانی خواروبار وکشاورزی(فائو) در نوزدهمین اجلاس آن در رم و همچنین مصوبات اجلاسیهسازمان جهانی هواشناسیدر سال 1970کشور ایران بعنوان یکی از اعضای هر دو سازمان جهانی متعهد گردیده است که در جهت ایجاد بخش هواشناسیکشاورزی و سازماندهی فعالیتهای آن اقدام نماید. ایران پس از ایجاد این تعهد بین المللی، بر اساس نیازمندیهای ملی و پیروی از مصوبه ها ودستورالعملهای جهانی ، در سال 1354 به ایجاد واحد هواشناسی کشاورزی در سازمان هواشناسی کشور مبادرت نموده و برای نخستین بار در تاریخ تشکل سازمانی خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی هواشناسی کشاورزی می نماید و بموازات آن تمامی مناطق کشور را بمنظور شناسائی قطبهای کشاورزی جهت احداث شبکه ایستگاههای هواشناسی کشاورزی مورد مطالعه کارشناسی قرار میدهد. به دنبال آن برنامه آموزش نیروی انسانی این واحد تدارک شده و برنامه های زمان بندی شده آموزش پرسنل کارشناس و کمک کارشناس به تعداد نیاز 18 ایستگاه هواشناسی کشاورزی و بخش ستادی آن در سازمان ، تحت نظر اساتید خارجی و ایرانی (با عنوان طرح کوانتا) عملی می گردد. طرح مذکور در نیمه راه خود با مشکلات و بن بست های اداری و اجرائی مواجه می گردد و ادامه فعالیت مهندسین مشاور کوانتا و شرکت مهندسین مشاور رم کنسولت در رومانی نیز معوق مانده و پس از چندی نیز متوقف می گردد و در این ارتباط، آموزش عملی پرسنل آموزش دیده هواشناسی کشاورزی در ایستگاهها ، مطلقا“ صورت نمی پذیرد و فعالیت تعریف شده آموزش عملی در امتداد آموزشهای تئوری انجام نمی گیرد. در این هنگام مدیریت شبکه که تنها عهده دار مسئولیت اداره ایستگاههای اقلیم شناسی وباران سنجی بوده است، از سازماندهی 18 ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی باز مانده و نیروهای کارشناس وکمک کارشناس بسیاری، ناگزیر به ایستگاههای سینوپتیکاعزام و به دیدبانیهای معمولیمشغول می گردند که اساسا“ برای آن تربیت نشده بودند. در چنین شرایطی است که با وجود فقدان مدیریت و پراکنده شدن اولیای اجرائی این طرح و عزیمت کارشناسان خارجی و از دست رفتن اختیار امور از تمام جوانب، حرکتهای اولیه توسط خود کارشناسان و بصورت غیر سازماندهی شده، بلکه ابتکاری و خودجوش از شهرستانها آغاز می گردد و به همت کارشناسان هواشناسی کشاورزی، ایستگاههای اولیه نظیر اکباتان، صرفا بر حسب علائق کارشناسی وتعهدات فردی و وجدانی ساخته می شود و ابزار وادواتی تهیه و فعالیتهای تحقیقاتی آغاز می گردد. و بدین سان ایستگاههای تحقیقات هواشناسی کشاورزی اولیه تاسیس گردیده و پا می گیرند. و در این راه انرژی وتوان بسیاری از پرسنل این واحد صرف توجیه و ایجاد انگیزه در مسئولین و مدیران ناآشنا به این واحد گردید .

از سال 1362 و با اتخاذ رویکردهای جدید سازمان، نقطه عطفی در حیات اجتماعی واحد هواشناسی کشاورزیایجاد می گردد. در این دوره، افرادی از این بخش جهت دوره های کوتاه مدت و میان مدت آموزشی به کشورهای دیگر اعزام می شوند و نمایندگانی از آنها در کنفرانس ها و مجامع بین المللی حضور مییابند وگروهها وکمیته های کار بوجود می آید و برنامه فعالیتهای ایستگاهها تحت سازمان دهی نسبتا“ منظمی از سوی بخش مرکزی آن هدایت می گردد وواحد هواشناسی کشاورزی سازمان هویت مییابد. ایستگاههای تحقیقات هواشناسی کشاورزی هر چند به کندی، یکی پس از دیگری احداث می گردند .

در تیرماه 1367 سمینار “ نقش هواشناسی در افزایش تولیدات کشاورزی “ در دانشگاه ساری برگزار می گردد و بیش از 20 مقاله از سوی کارشناسان هواشناسی کشاورزی وکارشناسان سایر رشته های سازمان واساتید دانشگاه مشهد در این سمینار ارائه می گردد که از لحاظ محتوا و تنوع وتعدد در نوع خودکم نظیر بوده و پس از آن از پروژه مشترک هواشناسی کشاورزی وجهادسازندگی در ارتباط با مطالعه و تحقیق پیرامون تاثیر متغیرهای جوی بر ارقام مختلف گندم در بجنورد بازدید به عمل می آید واین اوج فعالیتهای واحد هواشناسی کشاورزی سازمان تا آن مقطع زمانی است .

در سال 1370 موافقت نامه ای مابین وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی فعلی) و سازمان هواشناسی منعقد می گردد که بر اساس آن علاوه بر 18 ایستگاه طرح اولیه کوانتا ، 13 ایستگاه هواشناسی کشاورزی در نقاط مختلف کشور ایجاد شود. و قرار شد تعداد ایستگاههای هواشناسی کشاورزی تا پایان برنامه توسعه پنج ساله سوم کشور به 45ایستگاهبرسد.

در شهریور ماه 1380 اولین کارگاه آموزشی هواشناسی کشاورزی در شهر همدان تشکیل گردید وطی آن مقالات متعددی در باب هواشناسی کشاورزی و دیگر مسائل مرتبط به صورت کاربردی ارائه گردید.

متاسفانه در ابتدای دهه 90،اداره هواشناسی کشاورزی از ساختار سازمانی کشور حذف گردید و تاکنون (فروردین 1397) هیچگونه ساختار مشخصی برای آن در سازمان وجود ندارد. ظاهرا قرار است که در چارت سازمانی جدید سازمان هواشناسی کشور، دفتری برای هواشناسی کشاورزی در مجموعه شبکه پایش هواشناسی کشور در نظر گرفته شود.

با این وجود در حال حاضر (سال 1397)، 38 مرکز تحقیقات فعال هواشناسی کشاورزی در ایران مشغول به کار می باشد و با وجود مشکلات فراوان بر رویتعدادی از محصولات کشاورزی بررسی و مطالعه می کنند.

طراحی سایت
سه شنبه 1 مرداد 1398.
امروز :

نظرسنجی

شما از اطلاعات و پیش بینی های هواشناسی در چه مواردی استفاده می نمایید؟

2145272325 [{"id":"35","title":"- \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u0645\u067e\u0631\u0648\u0631\u06cc","votes":"370","type":"x","order":"6","pct":49.01,"resources":[]},{"id":"34","title":"- \u0633\u0641\u0631 \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc","votes":"151","type":"x","order":"5","pct":20,"resources":[]},{"id":"33","title":"- \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a","votes":"34","type":"x","order":"4","pct":4.5,"resources":[]},{"id":"32","title":"- \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0628\u0627\u062f\u06cc","votes":"74","type":"x","order":"3","pct":9.8,"resources":[]},{"id":"31","title":"- \u0635\u0646\u0639\u062a \u0648 \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a","votes":"17","type":"x","order":"2","pct":2.25,"resources":[]},{"id":"30","title":"- \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a\u06cc \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0645\u0647","votes":"109","type":"x","order":"1","pct":14.44,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION لطفا یا تنظیمی را انتخاب کنید یا خودتان آن را وارد کنید هر دو را انجام ندهید. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS آرا ...

رو به بالا