Persian Arabic English French German Italian


 •  یاسوج   تاریخ بروزرسانی 30خرداد 1398 ساعت09:00
   دمای هوا طی 24 ساعت گذشته
   بیشینه دما (C)   34.6  کمینه دما (C) 16.6
   وضعیت بارندگی
  میزان بارندگی 24 ساعته:mm            0 میزان بارندگی سال زراعی (mm) 1230.8
  میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته (mm) 422.6 میزان بارندگی بلند مدت (mm)  791.7
  پیش بینی 72 ساعته
  24 ساعته 48 ساعته 72 ساعته
  صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش سرعت باد با احتمال غبار  صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد با احتمال گرد و غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد 
  کمینه بیشینه   کمینه  بیشینه        کمینه            بیشینه    
  15 33 15 33 15 32

 • سی سخت     تاریخ بروزرسانی 30 خرداد 1398 ساعت09:00
   دمای هوا طی 24 ساعت گذشته
   بیشینه دما (C)   33  کمینه دما (C) 14.8
   وضعیت بارندگی
  میزان بارندگی 24 ساعته:mm            0 میزان بارندگی سال زراعی (mm) 1091.9
  میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته (mm) 483.5 میزان بارندگی بلند مدت (mm)  675.1
  پیش بینی 72 ساعته
  24 ساعته 48 ساعته 72 ساعته
  صاف تا کمی ابری،گاهی افزایش باد با احتمال غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد، با احتمال گرد و غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد
  کمینه بیشینه   کمینه  بیشینه        کمینه            بیشینه    
  14  33 14  32 14 32
 • دهدشت   تاریخ بروزرسانی 30خرداد 1398 ساعت 09:00
   دمای هوا طی 24 ساعت گذشته
   بیشینه دما (C) 41.4    کمینه دما (C) 18.8
   وضعیت بارندگی
  میزان بارندگی 24 ساعته:mm            0 میزان بارندگی سال زراعی (mm) 809.1
  میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته (mm) 299.4 میزان بارندگی بلند مدت (mm)  485.1
  پیش بینی 72 ساعته
  24 ساعته 48 ساعته 72 ساعته
  صاف تا کمی ابری،گاهی افزایش باد با احتمال غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد با احتمال گرد و غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد
  کمینه بیشینه   کمینه  بیشینه        کمینه            بیشینه    
   18 41  18 40 18 40
 • گچساران   تاریخ بروزرسانی 30 خرداد 1398 09:00ساعت
   دمای هوا طی 24 ساعت گذشته
   بیشینه دما (C) 41    کمینه دما (C) 22.1
   وضعیت بارندگی
  میزان بارندگی 24 ساعته:mm           0 میزان بارندگی سال زراعی (mm) 691.6
  میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته (mm) 179 میزان بارندگی بلند مدت (mm) 420.5
  پیش بینی 72 ساعته
  24 ساعته 48 ساعته 72 ساعته
  صاف تا کمی ابری،گاهی افزایش باد با احتمال غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد با احتمال گرد و غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد 
  کمینه بیشینه   کمینه  بیشینه        کمینه            بیشینه    
  22 41 21 41 21 41
 • لیکک   تاریخ بروزرسانی 30خرداد 1398 09:00ساعت
   دمای هوا طی 24 ساعت گذشته
   بیشینه دما (C)   41  کمینه دما (C) 21
  وضعیت بارندگی
  میزان بارندگی 24 ساعته:mm            0 میزان بارندگی سال زراعی (mm) 717.5
  میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته (mm) 311.1 میزان بارندگی بلند مدت (mm) 386.9
  پیش بینی 72 ساعته
  24 ساعته 48 ساعته 72 ساعته
  صاف تا کمی ابری،گاهی افزایش باد با احتمال غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد با احتمال گرد و غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد 
  کمینه بیشینه   کمینه  بیشینه        کمینه            بیشینه    
   21 41 21 41 22 42
 • امامزاده جعفر   تاریخ بروزرسانی 30خرداد 1398 09:00ساعت
   دمای هوا طی 24 ساعت گذشته
   بیشینه دما (C) 42.2    کمینه دما (C) 20.6
   وضعیت بارندگی
  میزان بارندگی 24 ساعته:mm           0 میزان بارندگی سال زراعی (mm) 772
  میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته (mm) 176.8 میزان بارندگی بلند مدت (mm) 409.8
  پیش بینی 72 ساعته
  24 ساعته 48 ساعته 72 ساعته
  صاف تا کمی ابری،گاهی افزایش باد با احتمال غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد با احتمال گرد و غبار صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد 
  کمینه بیشینه   کمینه  بیشینه        کمینه            بیشینه    
  20 42  20 42 19 41

نقشه استان

نرم افزار اندروید هواشناسی

آمار بازدیدکنندگان سایت

امروز71
دیروز136
این ماه3250
کل291684

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین

مرور اجمالی مرور اجمالی جستجو جستجو بالا بالا
مجموعه: مقایسه استانی بارش_
 
طراحی سایت
پنجشنبه 30 خرداد 1398.
امروز :

نظرسنجی

شما از اطلاعات و پیش بینی های هواشناسی در چه مواردی استفاده می نمایید؟

702548732 [{"id":"35","title":"- \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u0645\u067e\u0631\u0648\u0631\u06cc","votes":"370","type":"x","order":"6","pct":49.4,"resources":[]},{"id":"34","title":"- \u0633\u0641\u0631 \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc","votes":"150","type":"x","order":"5","pct":20.03,"resources":[]},{"id":"33","title":"- \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a","votes":"32","type":"x","order":"4","pct":4.27,"resources":[]},{"id":"32","title":"- \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0628\u0627\u062f\u06cc","votes":"73","type":"x","order":"3","pct":9.75,"resources":[]},{"id":"31","title":"- \u0635\u0646\u0639\u062a \u0648 \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a","votes":"17","type":"x","order":"2","pct":2.27,"resources":[]},{"id":"30","title":"- \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a\u06cc \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0645\u0647","votes":"107","type":"x","order":"1","pct":14.29,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION لطفا یا تنظیمی را انتخاب کنید یا خودتان آن را وارد کنید هر دو را انجام ندهید. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS آرا ...

رو به بالا