یاسوج سی سخت لیکک امام زاده جعفر دو گنبدان ده دشت

ياسوج

25 C°

حداکثر رطوبت : 15.2109 %
حداقل رطوبت : 15.2109 %
رطوبت نسبی: 15.2109 %
سرعت باد: 0 kmh
پوشش ابر: ام

اطلاعیه و اخطاریه ها

اخبار هواشناسی

پیش بینی روزانه جوی
اطلاعیه های جوی
اطلاعات هواشناسی کشاورزی
گزارش و تحلیل بارندگی