شعار سال2024سازمان جهانی هواشناسی
خط مقدم اقدام اقلیمی
09:18 ب.ظ
چهارشنبه 23 خر 1403
خطا˚C
خطا در دریافت اطلاعات
خطا
(کهگیلویه و بویراحمد)
وضعیت جوی 96 ساعت آینده

خطا˚C خطا˚C
فردا
خطا˚C خطا˚C
خطا
خطا˚C خطا˚C
خطا
خطا˚C خطا˚C
خطا
جزئیات وضعیت جوی امروز

فشار هوا:
خطا میلی بار
سرعت باد:
خطا متر بر ثانیه
جهت باد:
خطا درجه
رطوبت:
خطا درصد
دید افقی:
خطا متر

نقش داده های آب و هوایی و اهمیت هواشناسی

در پیش بینی آب و هوا اینکه چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌شود، داده‌ها چگونه طبقه بندی و پردازش می‌شوند حائزاهمیت است. بنابراین درستی این فرآیند حتما می‌تواند در میزان صحت پیش‌بینی حوادث آب و هوایی همچون سیل، طوفان و سونامی موثر باشد.

آرشیو اخبار