1403/02/18 14:11:10 103

بارش های اخیر استان کهگیلویه و بویراحمد

بارش های اخیر استان کهگیلویه و بویراحمد

بارش های اخیر استان تا ۶:۳۰سه شنبه ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۳

بارش های اخیر استان تا ۶:۳۰سه شنبه ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۳

موشمی زیلایی 51

سیرون شبلیز 32

مارگون 32

دشت بز 20

چیتاب 19

دشتروم 15

علی کرمی دمچنار 12

تنگ رواق 9

سینه نمک 8

یاسوج فرودگاه 7.7

دلی خمسیر 7

وزگ 7

تنگ سرخ 7

گنجگون 6.8

منصورخانی کاکان 6

ستنگان 6

کریک 6

سرآسیاب یوسفی 6

برم سبز 4

لنده 4

گنجه ای 3.5

قلعه دختر 3

باشت 3

تل گاه 3

امامزاده جعفر 2.8

سی سخت 2.5

چرام 2

دهدشت 1.5

لیکک 1.5

دوگنبدان 0.7

مرکز پیش بینی هواشناسی استانشناسنامه خبر

گروه خبری: #هواشناسی

کد خبر: 1104

کلمات کلیدی
باران،صاعقه
عکاس ناشناس تهیه کننده ولی بهره مند
نظر سنجی

میزان رضایت شما از پیش بینی های هواشناسی استان به چه میزان است؟